Waarom gebruikmaken van een externe vergaderlocatie?

Vergaderen

Een externe vergaderlocatie boeken voor je vergaderingen, is dat zinvol? Vergaderen is voor velen geen hobby. De redenen hiervoor zijn plenty. Op de eerste plaats vanwege de doeltreffendheid. Het blijkt dat veel vergaderingen als nutteloos worden ervaren. De onderwerpen zijn niet van belang. Er wordt vergaderd om te vergaderen. Of er worden geen besluiten genomen. Op de tweede plaats vanwege het ontbreken van daadkrachtig voorzitterschap. Vergaderingen duren te lang. Daarbij zijn sommige deelgenoten ellenlang aan het woord. Of zijn anderen niet voorbereid. Ergernis ten top.

De Vergaderie

Voordelen externe vergaderlocatie

Welke invloed heeft een externe vergaderlocatie hierop? Allereerst worden alleen die mensen uitgenodigd die ook echt noodzakelijk zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de kosten voor een vergaderarrangement per persoon, maar ook met de moeite die deelnemers moeten nemen om naar de vergaderlocatie te gaan. Verder wordt de vergadertijd efficiënt benut. De voorzitter stelt vooraf de agendapunten met de benodigde tijd vast. De vergaderruimte wordt vervolgens voor deze tijd vastgelegd. Binnen deze tijd moeten de agendapunten dus afgewerkt zijn. Een voorzitter kan een deelnemer die lang van stof hierdoor natuurlijker afkappen. Daarnaast zijn deelnemers zich bewust van de kosten die gemaakt worden voor deze bijeenkomst. Je gaat dientengevolge gerichter met de tijd om. Ook bereid je je dan wel voor. Hiermee heb je al een aantal vergaderergernissen ondervangen.

Vergaderlocatie

Win-winsituatie

Een ander argument is, dat je op een externe vergaderlocatie ongestoord bijeen kunt komen. Er is namelijk geen afleiding van telefoon of collega’s. Nu kun je uiteraard een geijkte vergaderzaal reserveren. Wil je echt optimaal effect hebben van een externe vergaderlocatie? Boek dan De Vergaderie in Arnhem. Dit is een herenhuis uit 1865 boordevol historische elementen. De vergaderruimtes inspireren en zorgen dat je tot ideeën en besluiten komt. De gasten waarderen de persoonlijke benadering van de gastvrouw. Hierdoor voel je je direct thuis. Je wordt een dagje volledig in de watten gelegd. En daarmee heb je een win-winsituatie. Effectief vergaderen en ook nog met plezier!