Wat is de Tozo en kan ik hier ook aanspraak op maken?

De corona crisis heeft voor iedereen gevolgen gehad, maar sommige van ons zijn zwaarder getroffen dan anderen. Het afgelopen jaar hebben veel mensen hun geliefden ziek zien worden, zijn zelf ziek geworden of zijn in het ergste geval zelfs overleden. Daar bovenop was er altijd de stress van het ziek kunnen worden en de nieuwe regels waar wij ons aan moeten houden. En daarnaast heeft de corona corona crises ook invloed gehad op financiële situatie van veel mensen. De reissector heeft harde klappen gehad doordat reizen verboden of ontmoedigd werd, de horeca is gesloten of gesloten geweest en verschillende ondernemers zagen hun inkomsten verdwijnen. Voor ZZP’ers die zonder inkomsten zijn komen te zitten is er door de overheid de Tozo maatregel in het leven geroepen.

Voor wie is de regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is voor ZZP’ers wiens inkomsten vanwege de crises zijn weggevallen tot onder het sociaal minimum. Om hen een helpende hand te bieden heeft de overheid deze regeling in het leven geroepen. Op die manier hoopt de overheid massale problemen bij de grote groep ZZP’ers voor te blijven of tot een minimum te beperken.

Bij Sam hebben ze veel kennis opgedaan door in gesprek te gaan met ZZP’ers die gebruik wensen te maken van de Tozo regeling. Hierdoor hebben zij een goed beeld kunnen schetsen van de consequenties van de crises op het voortbestaan van de ondernemingen van verschillende ZZP’ers. Voor meer informatie kunt u daarom ook terecht op de website van Sam.

Bron: wijzijnsam.nl