Ontruimingsplan opstellen

Elk groot bedrijfspand moet een ontruimingsplan hebben, zodat in er in het geval van calamiteiten snel en veilig gehandeld kan worden om iedereen te evacueren. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, er een bommelding is, wateroverlast is ontstaan of een andere situatie gaande is die voor letsel of gezondheidsproblemen kan zorgen, dan moet iedereen die aanwezig is in je pand zo snel en veilig mogelijk weg kunnen. Het opstellen van een ontruimingsplan is iets waar je met veel zaken rekening moet houden, waardoor je wel wat professionele hulp kan gebruiken. Bij G4S Safety Solutions staan veiligheidsdeskundigen voor je klaar die je hiermee kunnen helpen. Zo kan je een sterk ontruimingsplan opstellen zonder voor verrassingen te staan.

Inhoud ontruimingsplan

Het opstellen van een ontruimingsplan is vereist als je pand ook een brandmeldinstallatie moet hebben en als er sprake is van één of meerdere verdiepingen. Om een goed ontruimingsplan op te kunnen stellen, neemt G4S je gebouw onder de loep om de beste vluchtroutes in kaart te brengen. Hierbij wordt onder andere rekening met de omgeving en nutsvoorzieningen als brandbare stoffen en elektriciteit gehouden. Het ontruimingsplan wordt onder andere met veiligheidssignalen aangevuld.

Onderdelen ontruimingsplan?

Bij een ontruimingsplan opstellen moet je met veel dingen rekening houden. Daarom kan je deze het beste met een veiligheidsdeskundige van G4S opstellen. In het ontruimingsplan staan alle punten waaraan gedacht moet worden in het geval van calamiteiten. Er staan onder andere plannen in op het gebied van evacueren, alarmeren en wat te doen bij een brand. Ter aanvulling zijn in het ontruimingsplan onder andere de situatietekening, organisatiegegevens en verklaringen van belangrijke symbolen opgesteld. Ook de taken die onder andere de BHV’ers, de receptie en de directie hebben staan hierin, zodat iedereen weet wat zijn of haar taak is in het geval van nood.

Het ontruimingsplan is erg uitgebreid en daarom is het aangeraden om een deskundige van G4S in te schakelen om geen dingen over het hoofd te zien. Een duidelijk en kloppend ontruimingsplan kan de belangrijke factor zijn voor een goede of slechte afloop van een noodgeval. Stel daarom altijd je ontruimingsplan op samen met een deskundige.