Lockers met pincode, een veilige manier

Om spullen veilig te stellen zijn lockers met pincode een veilige manier om dit te realiseren. Voor lockers met pincode bestaat de pincode doorgaans uit vier cijfers. Bij een locker met pincode kan de klant zelf een vier nummerige pincode samenstellen. Dit gebeurt dus door de klant zelf en niemand heeft hier toezicht op. Een pincode van vier cijfers is bijna onmogelijk om te raden. Er bestaan in ons stelsel tien cijfes. Op elke plek van de code kunnen deze tien cijfers vookomen. Dit leidt ertoe dat een cijfercode van vier cijfers in totaal tien keer tien keer tien keer tien mogelijkheden heeft. Dat geeft in totaal tienduizend mogelijkheden voor een pincode. Om dit als dief te achterhalen is zeer moeilijk. Daarom zijn lockers met pincode een veilige manier om spullen veilig te stellen.

Pincode als eenvoudige manier

Ook is het een eenvoudige manier om spullen op te bergen. Omdat de klant zelf een pincode instelt, hoeft de klant niet een moeilijke code te onthouden. Vaak wordt gezien dat klanten een code bedenken die enigszins logisch is. Denk hierbij aan vier achtereenvolgende cijfers, of vier dezelfde cijfers. Ook gebruiken klanten vaak bepaalde datums als code, bijvoorbeeld verjaardagen van henzelf of bekenden. Bovendien worden er vaak cijfers gebruikt die het eerste gedeelte van een telefoonnummer voorstellen bijvoorbeeld. Op deze manier is het moeilijk mogelijk dat de klant de pincode zal vergeten.

 

Waar de lockers geschikt zijn

De lockers zijn geschikt voor meerdere plekken. Op vele openbare plekken kunnen lockers met pincode dienen als kluis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwembaden, sportscholen, restaurants, hotels, bezienswaardigheden in een stad, scholen en festivals. Voor al deze openbare plekken geldt dat personen hun spullen moeten opruimen. Een locker met pincode is daarom heel verstandig om op openbare plekken in te stellen. Op die manier kan iedereen een eigen code bedenken en later weer de spullen ophalen uit de betreffende locker.