Ken het proces van een faillissement

Als ondernemer wil je verder groeien met je bedrijf. Helaas lukt dat niet altijd en gaan de zaken niet altijd zoals gepland. Zo kan het zijn dat een debiteur niet in staat is om te betalen en jij moet wachten op je geld of het bedrag zelfs helemaal niet aankomt. Het kan zijn dat een debiteur in staat van faillissement wordt verklaard. Dat is vervelend. Het kan echter ook zijn dat er andere zaken misgaan en jij zelf in faillissement wordt verklaard. Wat is faillissement precies en welke stappen worden er doorlopen. Wij bespreken alles hieronder.

Wat is faillissement?

Bij faillissement wordt er in feite een gerechtelijk beslag genomen op het vermogen waarbij de persoon of rechtspersoon geen zeggenschap meer heeft over het vermogen. Er kan dus zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon failliet worden verklaard. Wanneer dit bij jou of bij jouw bedrijf het geval is dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een expert op het gebied van faillissementsrecht in te schakelen die jou hierbij helpt.

De stappen bij een faillissement

Een faillissement begint altijd bij de aanvraag. Dit kan worden gedaan door de schuldeiser die zijn geld niet ontvangt, door de schuldenaar zelf die de eigen schulden niet kan voldoen of door het Openbaar Ministerie. Vanaf het moment van faillietverklaring wordt er een curator ingeschakeld die als enige mag handelen over het vermogen. Vervolgens wordt er gekeken of er een opheffing plaatsvindt door gebrek aan baten.

Er zal een verificatie plaatsvinden wanneer het faillissement niet wordt opgeheven door de curator. Dit is een onderzoek om na te gaan of de eisen van de schuldeiser correct zijn. Tijdens een dergelijke vergadering worden de vorderingen doorgenomen. De rechter zal gaan beslissen wanneer er nog steeds geen oplossing is gekomen. Een schuldenaar zal bij akkoord eenmalig aanbieden om een deel van de schulden af te betalen. Dit mag hij of zij maar één keer aanbieden. Wanneer hier ook geen akkoord komt dan neemt de curator het weer over. Die zal verantwoordelijk zijn om het vermogen te verkopen en de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers.